معنی و ترجمه کلمه تقسیم سلولى به انگلیسی تقسیم سلولى یعنی چه

تقسیم سلولى

meiosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها