معنی و ترجمه کلمه تقسیم شونده به دو قسمت در یک انتها به انگلیسی تقسیم شونده به دو قسمت در یک انتها یعنی چه

تقسیم شونده به دو قسمت در یک انتها

bicipital

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها