معنی و ترجمه کلمه تقسیم هسته سلول به دو قسمت بدون کم شدن کرموزم ها به انگلیسی تقسیم هسته سلول به دو قسمت بدون کم شدن کرموزم ها یعنی چه

تقسیم هسته سلول به دو قسمت بدون کم شدن کرموزم ها

mitosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها