معنی و ترجمه کلمه تقسیم وجود انسان به سه قسمت به انگلیسی تقسیم وجود انسان به سه قسمت یعنی چه

تقسیم وجود انسان به سه قسمت

trichotomy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها