معنی و ترجمه کلمه تقلیدى به انگلیسی تقلیدى یعنی چه

تقلیدى

epigonic
epigonous
imitative
mock
onomatopoeic
simulative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها