معنی و ترجمه کلمه تقویت کننده قدرت آنزیم یا دیاستاز به انگلیسی تقویت کننده قدرت آنزیم یا دیاستاز یعنی چه

تقویت کننده قدرت آنزیم یا دیاستاز

zymosthenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها