معنی و ترجمه کلمه تلخابه به انگلیسی تلخابه یعنی چه

تلخابه

bittern

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها