معنی و ترجمه کلمه تلخى به انگلیسی تلخى یعنی چه

تلخى

bad blood
gall
poignancy
virulence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها