معنی و ترجمه کلمه تلفظ یا نوشتن به طرز انگلیسى به انگلیسی تلفظ یا نوشتن به طرز انگلیسى یعنی چه

تلفظ یا نوشتن به طرز انگلیسى

anglicization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها