معنی و ترجمه کلمه تلفیق به انگلیسی تلفیق یعنی چه

تلفیق

collate
compilation
conflation
incorporation
modulation
reconciliation
syncretism
synthesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها