معنی و ترجمه کلمه تلف کردن به انگلیسی تلف کردن یعنی چه

تلف کردن

depredate
fritter
lose
misspend
squander

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها