معنی و ترجمه کلمه تلق تلق کردن به انگلیسی تلق تلق کردن یعنی چه

تلق تلق کردن

rattle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها