معنی و ترجمه کلمه تلمبه سم پاش به انگلیسی تلمبه سم پاش یعنی چه

تلمبه سم پاش

spray

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها