معنی و ترجمه کلمه تلمبه فشارى به انگلیسی تلمبه فشارى یعنی چه

تلمبه فشارى

force pump

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها