معنی و ترجمه کلمه تلمبه قابل حمل آب پاشى براى آتش نشانى به انگلیسی تلمبه قابل حمل آب پاشى براى آتش نشانى یعنی چه

تلمبه قابل حمل آب پاشى براى آتش نشانى

stirrup pump

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها