معنی و ترجمه کلمه تله انداز خزگیر به انگلیسی تله انداز خزگیر یعنی چه

تله انداز خزگیر

trapper

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها