معنی و ترجمه کلمه تلویزیون به انگلیسی تلویزیون یعنی چه

تلویزیون

television
telly
video


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها