معنی و ترجمه کلمه تلگرافچى به انگلیسی تلگرافچى یعنی چه

تلگرافچى

telegrapher
telegraphist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها