معنی و ترجمه کلمه تلگراف به انگلیسی تلگراف یعنی چه

تلگراف

cablegram
dispenser
telegram
telegraph
telegraphy
ticker
wire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها