معنی و ترجمه کلمه تل سنگ به انگلیسی تل سنگ یعنی چه

تل سنگ

cairn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها