معنی و ترجمه کلمه تماشاگر به انگلیسی تماشاگر یعنی چه

تماشاگر

bystander
onlooker
spectator
viewer


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها