معنی و ترجمه کلمه تمامى به انگلیسی تمامى یعنی چه

تمامى

livelong
wholeness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها