معنی و ترجمه کلمه تمام شدنى به انگلیسی تمام شدنى یعنی چه

تمام شدنى

depletable
exhaustible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها