معنی و ترجمه کلمه تمام شدنى به انگلیسی تمام شدنى یعنی چه

تمام شدنى

depletable
exhaustible


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها