معنی و ترجمه کلمه تمایل به یک طرف به انگلیسی تمایل به یک طرف یعنی چه

تمایل به یک طرف

bias

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها