معنی و ترجمه کلمه تمبر را به وسیله مهر باطل کردن به انگلیسی تمبر را به وسیله مهر باطل کردن یعنی چه

تمبر را به وسیله مهر باطل کردن

postmark

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها