معنی و ترجمه کلمه تمثیلى به انگلیسی تمثیلى یعنی چه

تمثیلى

allegorical
figurative


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها