معنی و ترجمه کلمه تمثیلى به انگلیسی تمثیلى یعنی چه

تمثیلى

allegorical
figurative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها