معنی و ترجمه کلمه تمدد اعصاب به انگلیسی تمدد اعصاب یعنی چه

تمدد اعصاب

relaxation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها