معنی و ترجمه کلمه تمدن غربى را پذیرفتن به انگلیسی تمدن غربى را پذیرفتن یعنی چه

تمدن غربى را پذیرفتن

westernize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها