معنی و ترجمه کلمه تمرکز قدرت اقتصادى در دولت مرکزى به انگلیسی تمرکز قدرت اقتصادى در دولت مرکزى یعنی چه

تمرکز قدرت اقتصادى در دولت مرکزى

statism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها