معنی و ترجمه کلمه تمرین اسب سوارى از روى مانع به انگلیسی تمرین اسب سوارى از روى مانع یعنی چه

تمرین اسب سوارى از روى مانع

haute ecole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها