معنی و ترجمه کلمه تمرین نظامى به انگلیسی تمرین نظامى یعنی چه

تمرین نظامى

drilling
maneuver
manoeuvre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها