معنی و ترجمه کلمه تمیز کردن به انگلیسی تمیز کردن یعنی چه

تمیز کردن

absterge
clean
cleanse
scavenge
scrub
wisp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها