معنی و ترجمه کلمه تناسخ کننده به انگلیسی تناسخ کننده یعنی چه

تناسخ کننده

transmigrator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها