معنی و ترجمه کلمه تناوب تولید به انگلیسی تناوب تولید یعنی چه

تناوب تولید

metagenesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها