معنی و ترجمه کلمه تنباکوى وحشى بیابانى به انگلیسی تنباکوى وحشى بیابانى یعنی چه

تنباکوى وحشى بیابانى

marihuana
marijuana

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها