معنی و ترجمه کلمه تند خویى به انگلیسی تند خویى یعنی چه

تند خویى

irascibility

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها