معنی و ترجمه کلمه تنزل ارزش پول نسبت به قیمت قانونى خود به انگلیسی تنزل ارزش پول نسبت به قیمت قانونى خود یعنی چه

تنزل ارزش پول نسبت به قیمت قانونى خود

demonetization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها