معنی و ترجمه کلمه تنزل کارهاى تجارتى و غیره به انگلیسی تنزل کارهاى تجارتى و غیره یعنی چه

تنزل کارهاى تجارتى و غیره

downswing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها