معنی و ترجمه کلمه تنزیل بانکى به انگلیسی تنزیل بانکى یعنی چه

تنزیل بانکى

bank discount

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها