معنی و ترجمه کلمه تنزیل بانکى به انگلیسی تنزیل بانکى یعنی چه

تنزیل بانکى

bank discount

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها