معنی و ترجمه کلمه تنه دارى به انگلیسی تنه دارى یعنی چه

تنه دارى

bulkiness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها