معنی و ترجمه کلمه تنه به انگلیسی تنه یعنی چه

تنه

body
bulk
carafe
corpus
frame
jostle
push
shove
stem
stock
trunk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها