معنی و ترجمه کلمه تنوره آسیاب به انگلیسی تنوره آسیاب یعنی چه

تنوره آسیاب

head race

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها