معنی و ترجمه کلمه تنگ شدن یا انقباض بعضى از مجراهاى بدن به انگلیسی تنگ شدن یا انقباض بعضى از مجراهاى بدن یعنی چه

تنگ شدن یا انقباض بعضى از مجراهاى بدن

stenosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها