معنی و ترجمه کلمه تنگ به انگلیسی تنگ یعنی چه

تنگ

close
coarctate
cruse
decanter
disgrace
flagon
fleshing
narrow
scarce
shoal
stoup
strait
thickset
tight
trindle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها