معنی و ترجمه کلمه تنیزه به انگلیسی تنیزه یعنی چه

تنیزه

corpuscle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها