معنی و ترجمه کلمه تن به رضا داده به انگلیسی تن به رضا داده یعنی چه

تن به رضا داده

resigned

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها