معنی و ترجمه کلمه تهدید کردن به انگلیسی تهدید کردن یعنی چه

تهدید کردن

bullyrag
menace
overhang
threat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها