معنی و ترجمه کلمه تهنیت به انگلیسی تهنیت یعنی چه

تهنیت

congratulation
greeting
salutation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها