معنی و ترجمه کلمه تهویه به انگلیسی تهویه یعنی چه

تهویه

aerification
ventilation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها