معنی و ترجمه کلمه تهیدستى به انگلیسی تهیدستى یعنی چه

تهیدستى

impecuniosity
indigence
poverty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها